Biuro Rachunkowe ALGOR

Obsługujemy małe, średnie, jak i duże podmioty gospodarcze na terenie Ostrowa Wlkp. i okolic.

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, kadr, płac i rozliczeń ZUS.
Biuro Rachunkowe ALGOR Joanna Jańcik prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób wymienionych w art.2 ust.1 wyżej wymienionej ustawy a także księgi podatkowe w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Biuro  posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 7093/2004 wydany przez Ministra Finansów w dniu 8.09.2004 roku.

Prowadzimy także pełną obsługę kadrowo-płacową firm oraz dokonujemy rozliczeń podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 
Współpracujemy z biegłym rewidentem uprawnionym do badania rocznych sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i wykonywania czynności doradztwa podatkowego oraz prowadzenia obsługi kadrowo - płacowej.


Oferta

Podstawowym przedmiotem działalności Biura jako podmiotu uprawnionego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest: prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie deklaracji ZUS, obsługa kadrowo-płacowa firm.


Oprócz wykonywania wyżej wymienionych czynności polecamy usługi w zakresie:


  • opracowania planów i biznesplanów,
  • sporządzania wniosków kredytowych,
  • opracowania polityki rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont,
  • opracowania instrukcji obiegu dokumentów,
  • sporządzania ekspertyz w zakresie rachunkowości i podatków,
  • sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych.


W ramach współpracy zapewniamy możliwość nieodpłatnego uzyskania konsultacji telefonicznych i porad dotyczących prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatków i  sporządzania sprawozdań finansowych.

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe ALGOR Joanna Jańcik


Joanna Jańcik
tel. 607 082 806
e-mail: biuro@algor.eu

Ewa Gościniak
e-mail: ewa@algor.eu

Dane adresowe:
ul. Prądzyńskiego 30, 63-400 Ostrów Wlkp

Biuro:
ul. Prądzyńskiego 30, 63-400 Ostrów Wlkp.